Aktualności

Kongres VEUKO i I Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "DREWNO - POLSKIE OZE"

autor:

W dniach 6 - 8 maja w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się kongres VEUKO. Organizatorem Kongresu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie. Natomiast 8 maja 2015 r. również na Akademii Górniczo-Hutniczej, w aulii paw. D-16, odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Drewno - polskie OZE". Organizatorem konferencji jest Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek - Środowisko - Ekonomia, a współorganizatorami Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie oraz AGH Kraków.
kongres_plakat.jpgpin
Zobacz całą galerię
Porgram konferencjii:
9:00 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:20 Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie uczestników - Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie
10:20 - 10:40 Wystąpienie dr Stanisława Porady, Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie
10:40 - 11:40 Panel tematyczny I - Czy drewno może być polskim OZE?
- Witold Hawajski, Redaktor Naczelny kwartalnika "Świat kominków" - Rynek kominkowy w Polsce
- dr inż. Anna Salata, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie - Działania OSKP na rzecz obrony drewna jako lokalnego źródła energii
- dr inż. Tomasz Mirowski, przedstawiciel Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk - Możliwości poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w Polsce poprzez zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów biomasy stałej
11:40 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:30 Panel tematyczny II - Teoria: drewno jako paliwo w energetyce rozproszonej w świetle przepisów prawnych i norm:
- mgr Natalia Matyba, przedstawiciel Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli - Europejska polityka energetyczna w obszarze odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy a nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020
- dr inż. Katarzyna Matuszak, przedstawiciel Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - Rozwój konstrukcji urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasą drzewną pod kątem ograniczenia Niskiej Emisji, spełnienia wymagań normy PN-EN 303-5:2012 oraz kryteriów BAFA
- mec. Paweł Kuglarz, Partner w kancelarii Wolf Theiss w Polsce - Drewno jako polskie OZE w świetle polskich i europejskich regulacji prawnych
13:30 - 15:15 Lunch
15:15 - 16:00 Panel tematyczny III - Innowacyjne technologie w jednostkach grzewczych małej mocy zasilanych drewnem
16:00 - 18:00 Panel tematyczny IV - Praktyka: drewno w technologiach czystego ogrzewania:
- dr inż. Wojciech Cichy, mgr inż. Agnieszka Panek, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu - Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu
- dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, Kierownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie - Spalanie drewna na przykładzie prac prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie
- dr inż. Zdzisław Gebhardt, Kierownik Zakładu Użytkowania Paliw, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie - Procedury badawcze urządzeń grzewczych na paliwa stałe
- Prof. Dipl. Ing. Wolfgang Kippes, Sekretarz Generalny VEUKO, (Vereinigung Europäischer Verbände des Kachelofenbauer - Zrzeszenie Europejskich Stowarzyszeń Zduńskich) - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Hafners/Kachelofenbauers in Österreich und Europa - Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zduństwa w Austrii i Europie
- Dr Dipl. Ing. Thomas Schiffert - wiceprezes VEUKO, dyrektor austriackiego stowarzyszenia zduńskiego (Austrian Tile Stove Association) - Emissionsvorschriften für Holz befeuerte Kleinfeuerungen in Österreich und dem Rest Europas - heute und morgen - Normy emisji dla małych palenisk opalanych drewnem w Austrii i reszcie Europy - dziś i jutro
18:00 Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji
Kongres VEUKO i I Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "DREWNO - POLSKIE OZE"pin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek