Aktualności

Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej

autor:

Zgodnie z ustaleniami z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, która prowadzi Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołę Zawodową, powstała możliwość kształcenia uczniów również w Zawodzie Zdun.

004.jpgpin
Zobacz całą galerię

Jest jeszcze możliwe podjęcie nauki w tym zawodzie również w obecnym roku szkolnym 2016/2017. Kandydaci powinni się zgłaszać się bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub do biura Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych przy ul. Balickiej 320 w Krakowie. Kształcenie w zawodzie zdun jest istotne jeżeli myślimy o kontynuacji i rozwoju naszej branży podobnie jak to ma miejsce w innych krajach europejskich.

W związku z planowanym rozwojem kształcenia w zawodzie zdun, prosimy o zgłaszanie się firm zrzeszonych w Cechu Zakładów Zduńskich, które wyrażają gotowość przyjęcia uczniów na praktykę nauki zawodu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby szkolące posiadające odpowiednie uprawnienia (tytuł mistrza i kurs pedagogiczny), mogą skorzystać również z przysługującego im wynagrodzenia i zwrotu kosztów. Szczegóły omawiane będą na najbliższym planowym spotkania Cechu w poniedziałek 19.09.2016. Zapraszamy członków, kandydatów i Sympatyków.

004pin
003pin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek