Aktualności

Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego

autor: Jacek Ręka

W dniu 23.10.2016 r. odbył się w Warszawie, w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP, „Drugi Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego”. Organizatorem Zjazdu był Związek Rzemiosła Polskiego, a patronat honorowy objął Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński.
cech rzemiosła polskiego.jpgpin
Zobacz całą galerię
Zjazd rozpoczął się od Mszy Św. w kościele św. Aleksandra, przy Placu Trzech Krzyży, po którym w pochodzie ze sztandarami Izb i Cechów rzemieślniczych procesjonalnie wszyscy uczestnicy (350 delegatów) przeszło do gmachu Sejmu RP. 
Na zjeździe wysłuchano wystąpień gości: Prezydenta Europejskiej Unii Rzemiosła UEAPME Pani Ulrike Rabner-Koller z Austrii oraz przedstawiciela Prezesa rzemiosła niemieckiego Pana Andreasa Elherta z Izby Rzemieślniczej w Düseldorfie.
Na zjeździe przedstawiono i omówiono aktualną sytuację rzemiosła w Polsce w świetle obowiązujących i planowanych zmian prawnych, podkreślając ważną rolą jaką rzemiosło pełni w życiu społeczno-gospodarczym kraju.
Rzemiosło chce dzisiaj silniej oddziaływać na regulacje prawne w kraju, przedstawiając swoje uwagi oraz opinie (jest obecne m. in. w Radzie Dialogu Społecznego). W ramach proponowanego przez Rząd powszechnego samorządu gospodarczego, rzemiosło chce być obok Izb Przemysłowych odrębnie zorganizowanym samorządem rzemieślniczym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Chce być organizacją realizującą swoje dwa podstawowe zadania :
1. prowadzenie państwowych egzaminów mistrzowskich i czeladniczych, 
2. posiadanie nadzoru nad przebiegiem kształcenia zawodowego w sposób, który zapewni mu jego właściwą jakość i innowacyjność.
Na zjeździe przyjęto 10 punktową Uchwałę, która wyraża najważniejsze dziś postulaty rzemiosła, w tym ten mówiący o potrzebie przywrócenia przynależności rzemieślników do Cechu. Została ona skierowana do Prezydenta RP, Premiera, Parlamentu oraz odpowiednich ministerstw.
Tego samego dnia wieczorem odbyło się również Spotkanie Zarządu ZRP z Panem Prezydentem, w wyniku którego został ustanowiony Minister – łącznik między Prezydentem a Związkiem Rzemiosła Polskiego.
 
Na zjeździe uchwalono organizację Europejskiego Zjazdu Cechów rzemieślniczych w przyszłym roku.
Reprezentujący jeden z najstarszych cechów zduńskich, reaktywowany w Krakowie, Starszy Cechu Jacek Ręka, w swoim wystąpieniu na zjeździe podkreślił wagę i potrzebę tworzenia silnych struktur rzemieślniczych wzorowanych, tak na wielowiekowych sprawdzonych wzorcach, jak i na współczesnych doświadczeniach krajów europejskich, w których rzemiosło znajduje właściwe sobie miejsce w gospodarce krajowej. 
Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnychpin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek