Kominki Maciejak

ul. Babina 1, Kalisz, woj. wielkopolskie