Jotul kominki i piece

Kominki i piece

Steatyt kamień niezwykły cz. 6

autor: Radosław Grabowski - NunnaUuni Polska

Metoda gazowego spalania drewna Golden Fire w kominkach akumulacyjnych to ukoronowanie wieloletnich badań prowadzonych przez firmę NunnaUuni, skupionych wokół wyjątkowego rodzaju steatytu nazwanego MammuttiStone (Kamień Mamuci), będącego w złożu firmy w miejscowości Nunnalahti (Finlandia).
joya_6_miljoo_valmis_cmyk.jpgpin
Zobacz całą galerię
Poprzez zastosowanie unikalnej, opatentowanej przez firmę NunnaUuni, metody spalania drewna wyeliminowano emisję szkodliwych gazów i pyłów. Metoda czystego spalania, nosi nazwę Golden Fire (Złoty Ogień). Ten system doprowadzania powietrza powoduje, że drewno jest spalane w kominku w wyjątkowo wysokiej temperaturze.

Wysoki i stały poziom ciepła - przy temperaturze spalania dochodzącej nawet do 1200 °C - eliminuje powstawanie szkodliwych gazów spalinowych. W kominku nie pozostają żadne nie spalone resztki materiału opałowego, a z komina nie wydostaje się kopcący dym. Dlatego sadza, która jest izolatorem ciepła, nie obniża zdolności pieca w zakresie akumulacji ciepła, gdyż nie gromadzi się na wewnętrznych ścianach kominka.

Materiał, z którego wykonana jest komora paleniska, musi wytrzymywać takie ekstremalne warunki. Jednocześnie kamień ten musi przechowywać energię cieplną w całej strukturze kominka oraz oddawać ją do otoczenia bardzo powoli i równomiernie.


Opis metody gazyfikacji drewna Golden Fire:


1. Aby podtrzymywać proces gazowego spalania, powietrze pierwotne jest doprowadzane pod drewno poprzez małe otwory w ruszcie. Spalanie to, które jest procesem prawie stałym, powoduje jego równomierną gazyfikację.

2. Pod ruszt doprowadzane jest także powietrze wtórne, które "otacza" proces gazowego spalania drewna. Wstępnie ogrzane powietrze miesza się z gazami drzewnymi nad drewnem, podnosząc ich temperaturę spalania do ustalonego poziomu (800 - 1200 oC). Wysoka i stała temperatura spalania gwarantuje wysoką sprawność zarówno w zakresie generowania ciepła, jak i czystości spalin.

3. Powietrze pierwotne i wtórne, przepływając pod rusztem, także chłodzi jego strukturę.

Warstwowe układy skupienia talku w wyselekcjonowanym steatycie Mammutti, używanym do budowy komory paleniska, są w stanie szybko doprowadzać ogromne ilości ciepła, powstałego na skutek spalania drewna metodą Golden Fire, do pozostałych struktur kominka. Uwarstwiony steatyt Mammutti, z którego zbudowane są zewnętrzne powierzchnie kominka, rozprowadza ciepło po zewnętrznych warstwach, ogrzewając pomieszczenie równomiernie i przez długi czas. Najgorętsza część kominka to komora spalania, która magazynuje od 60 do 70% energii cieplnej. Pozostałe 30 - 40% jest kumulowane w innych strukturach kominka.


Różnice między spalaniem drewna metodą Golden Fire a tradycyjną:


Badania wykazały, że czyste spalanie drewna przy wykorzystaniu metody Golden Fire produkuje znacznie mniej szkodliwego tlenku węgla i węglowodorów, jak również małych cząsteczek, takich jak sadze, cząstki węgla koksowego i popiołu. Z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, największe znaczenie mają stężenia węglowodorów i cząstek w emitowanych gazach spalinowych.

Emisje cząstek zawierają nieorganiczne sadze (powstałe w wyniku niepełnego spalania), nie spalone cząstki węgla koksowego oraz drobnoziarniste cząstki węgla  lub sadzy. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, cząstki takie mogą być nośnikami toksycznych substancji do dróg oddechowych i płuc.

Podczas spalania w gazach spalinowych emitowane są węglowodory. Nie wszystkie węglowodory są niebezpieczne, ale niektóre z nich to gazy cieplarniane oraz substancje rakotwórcze. Aby zmniejszyć poziom emisji węglowodorów, konieczne jest, aby w komorze spalania można było uzyskać wystarczająco wysokie temperatury spalania.

W kominkach NunnaUuni, dzięki zastosowaniu unikatowej metody spalania, proces spalania jest ekologicznie czysty. Dzięki minimalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wykorzystaniu ekologicznego paliwa jakość powietrza nie ulega pogorszeniu, co sprawia, że dla wielu alergików i ludzi chorych na astmę życie staje się łatwiejsze.

Kominki te również oszczędnie zużywają drewno, wykorzystując w racjonalny sposób energię, której jest ono nośnikiem, co pozwala oszczędzać zasoby drewna opałowego oraz chronić środowisko naturalne.
fot. NunnaUunipin

Schemat wnętrza kominka NunnaUunipin

Koncentracja cząstek w gazach spalinowych (Uniwersytet Techniczny w Tampere - Finlandia)pin

Stężenia węglowodorów w spalinach (Uniwersytet Techniczny w Tampere - Finlandia)pin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek