Reklama

Podstawowe informacje

Treść artykułu oraz graficzny projekt reklamy leży po stronie zamawiającego (o ile nie uzgodniono inaczej) i musi być dostarczony do redakcji w terminie przez nią ustalonym. Za treść artykułu (jakość zdjęć i grafik) oraz reklamy redakcja nie ponosi odpowiedzialności. O zawartości artykułu (treść merytoryczna, zdjęcia, grafiki, szkice i inne) oraz reklamy decyduje zamawiający, wydawnictwo zastrzega sobie jednak prawo odmowy emisji reklamy, artykułu lub jego fragmentu, jeśli uzna jego treść za niezgodną z etyką bądź prawem.

Przygotowanie

Podczas przygotowania projektu, należy pamiętać o podstawowych wymaganiach:

  • W reklamach należy uwzględnić naddatek spad (patrz słowniczek) o szerokości 3 mm.

  • Margines zewnętrzny (patrz słowniczek) reklamy wynosi 5 mm, a margines wewnętrzny 12 mm.

  • Redakcja przyjmuje pliki w formacie TIF (skompresowane RAR lub ZIP) oraz JPG. Pliki należy przygotować w przestrzeni kolorystycznej CMYK oraz rozdzielczości 300 dpi.


Redakcja nie przyjmuje plików CDR i innych plików otwartych, przygotowanych w programach Corel.

Pliki

Pliki należy dostarczyć na adres redakcji lub przesłać na adres FTP, który otrzymacie Państwo po podpisaniu zlecenia.

Uwaga!

Za błędy wynikłe z nie dostosowania projektu do w/w warunków redakcja magazynu Kominek nie odpowiada.

Reklama

Zapraszamy do prezentacji swojej oferty na łamach magazynu Kominek. Szczegółowe informacje dotyczące współpracy uzyskają Państwo pod numerem tel. 12 431 05 07 lub za pośrednictwem poczty e-mail: kazia(at)kominek.org.pl

wymiary_reklam "aaaaa"1 11ww
przyklad-reklamy_02

Słowniczek

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek