CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Automatyka w kominkach z pł. wodnym

autor: Michał Grabowski /Lechma

W dobie nieustannie rosnących cen energii i poszukiwania rozwiązań, pozwalających na jak najbardziej ekonomiczne jej użytkowanie, w nowoczesnych systemach grzewczych coraz powszechniej znajdują zastosowanie kominki z płaszczem wodnym. Umożliwiają one połączenie walorów czysto estetycznych konwencjonalnego kominka z obsługą instalacji wodnej centralnego ogrzewania (c.o.) i z obsługą centralnej wody użytkowej (c.w.u.), co dodatkowo przyczynia się do znacznego poszerzenia funkcjonalności takiego źródła ogrzewania.
059w5763.jpgpin
Zobacz całą galerię
Wraz z rozwojem tego typu rozwiązań pojawiła się konieczność zastosowania odpowiednich systemów. Z pomocą przyszły regulatory elektroniczne, zaprojektowane typowo do obsługi kominków z płaszczem wodnym. Pozwalają one na bardziej ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej, z zachowaniem odpowiedniego komfortu cieplnego, jak również podnoszą wygodę użytkowania tego typu instalacji, przez ograniczenie do minimum ingerencji potencjalnego użytkownika w funkcjonowanie całego systemu. Instalacja kominka z płaszczem wodnym jest tworzona na zasadzie wymuszonego obiegu, co sprowadza się do konieczności montażu pomp rozprowadzających ciepłą wodę po układzie, a tym samym wymusza niejako konieczność zastosowania odpowiedniego sterowania ich pracą. Większość dostępnych, podstawowych regulatorów zabezpiecza instalację, zarówno przed przegrzaniem wody w układzie, jak również przed jej zamarznięciem, w przypadku obniżenia temperatury. Podłączenie automatyki przy montażu kominka z płaszczem wodnym jest więc koniecznością i wiąże się z wymogami bezpieczeństwa.
Rynek kominków z płaszczem wodnym w Polsce liczy sobie przeszło 10 lat. Na początku klient niewiele oczekiwał od urządzenia grzewczego, a instalacje były przestarzałe. Pierwsze urządzenia analogowe posiadały tylko możliwość uruchomienia pompy c.o. poprzez nastawienie pozycji potencjometru i czasami miały funkcję wskazywania temperatury na płaszczu wodnym kominka. Jeszcze do dziś spotyka się takie aparaty, ale zastosowanie ich obecnie jest już niemożliwe.

Czego dzisiaj instalator i klient oczekuje od tego typu urządzenia?


1. Stała kontrola urządzenia grzewczego. Dokonuje się poprzez wyświetlanie ustawionych i aktualnych temperatur oraz w razie potrzeby - sygnalizacji dźwiękowej. Aktualnie w praktyce do tego sprowadza się obsługa sterownika przez klienta. Ustawienie pozostałych parametrów powinno się zlecić instalatorowi, który dokona odpowiednich ustawień dla konkretnego rodzaju instalacji. W większości raz ustawione, pozostawia się bez zmian przez cały czas użytkowania.
2. Możliwość uruchamiania niezależnie kilku pomp c.o. To funkcja podstawowa nowoczesnych sterowników, dzięki której kominek może w łatwy sposób współpracować z innymi urządzeniami w instalacji, w szczególności z zestawami wymiennikowo - płytowymi, zasobnikami c.w.u. i buforami. Regulator zaopatrzony w kilka czujników temperatur mierzy je i porównuje z nastawionymi przez klienta. Jeśli palimy w kominku i jest odpowiednia temperatura w jego płaszczu wodnym, właśnie za pośrednictwem tych pomp dostarczamy ciepło we wskazane miejsce instalacji. Tutaj użytkownik może sam zadecydować o priorytecie grzania: możemy grzać jednocześnie wodę w zasobniku c.w.u. i grzejniki lub też sami decydować o kolejności (priorytecie) grzania, można także wyłączyć jeden z "odbiorników" ciepła. Jest to funkcja szczególnie przydatna np. jeśli chcemy zagrzać wodę w zasobniku, niekoniecznie uruchamiając ogrzewanie w domu.
3. Sterowanie procesem spalania. To najważniejsza, "ukryta" rola regulatora, a zarazem najczęściej lekceważona przez klientów. Każdy kominek z płaszczem wodnym, jako urządzenie grzewcze na paliwa stałe, powinien pracować w ściśle ustalonych parametrach. Podstawowy, to oczywiście minimalna temperatura w płaszczu wodnym kominka (55 - 60 oC), powyżej której dopiero możemy przekazywać moc do instalacji. Jest to realizowane za pośrednictwem parametru temperatury załączenia pracy pompy, czyli minimalnej temperatury na płaszczu wodnym kominka.
Na proces spalania w kominku znaczący wpływ ma także ilość powietrza dostarczanego do spalania. Klienci często mylą to z możliwością ograniczenia palenia poprzez zmniejszenie ciągu kominowego (przymykanie tzw. szybra). Za ten proces odpowiedzialna jest automatyczna przepustnica powietrza, która za pomocą wbudowanego serwomechanizmu i klapy przepustnicy, ustala w sposób ciągły ilość dostarczanego powietrza do spalenia w palenisku kominka. W zależności od temperatury kominka i tempa odprowadzenia ciepła przez pompy do instalacji c.o., przepustnica płynnie otwiera lub też przymyka dolot powietrza, regulując w danej chwili moc kominka. W praktyce klient ustala maksymalną temperaturę w płaszczu wodnym kominka, czyli maksymalną temperaturę, jaką chcemy utrzymywać np. w zależności od zapotrzebowania lub osobistych preferencji.
Niewątpliwie dodatkową zaletą zastosowania automatycznej przepustnicy powietrza jest optymalizacja procesu spalania, zatem w praktyce zmniejszenie ilości zużytego opału oraz zabezpieczenie kominka przed gwałtownym i niekontrolowanym wzrostem temperatury. Dzięki temu każdy użytkownik kominka będzie ograniczał obsługę kominka tylko do zapewnienia odpowiedniej ilości drewna w palenisku i związanych z tym czynności.
Podstawowe regulatory gwarantują automatyczną obsługę pracy dwóch pomp obiegowych (bądź jednej pompy i elektrozaworu) na bazie indywidualnych nastawów temperatury dla każdej z nich. Posiadają także wbudowane: funkcję odcięcia pracy kotła oraz temperaturę alarmu w momencie osiągnięcia przez kominek odpowiednio wysokiej temperatury.
Nowocześniejsze, mikroprocesorowe regulatory temperatury dodatkowo pozwalają również na kontrolę współdziałania kominka z kolektorami słonecznymi, zasobnikami c.w.u. bądź buforem. Układy takie są na naszym rynku coraz powszechniej stosowane, stając się nierzadko głównym źródłem ogrzewania budynku.
Kolejnym kierunkiem rozwoju kominków z płaszczem wodnym, a co za tym idzie i układów sterujących ich pracą, są kominki korzystające z bezpośredniego doprowadzenia powietrza do komory spalania. Najnowocześniejsze urządzenia, przeznaczone do obsługi instalacji grzewczych, wykorzystujących kominki z płaszczem wodnym, to już naprawdę zaawansowane urządzenia sterujące. Jednoczesnemu podniesieniu wydajności pracy całej instalacji, towarzyszy optymalizacja procesu spalania.
Kominki korzystające z bezpośredniego doprowadzenia powietrza do komory spalania obsługiwane są przez regulatory z automatyczną i płynną regulacją przepustnicy powietrza. Tego typu regulatory stanowią centrum zawiadujące całością tematów związanych z obsługą rozbudowanych układów grzewczych. Centralka tego typu daje możliwość obsługi pracy kilku pomp obiegowych c.o., pompy ładującej zasobnik, bufora i zasobnika c.w.u. z dodatkowym zastosowaniem tzw. priorytetów grzania.
Gama zabezpieczeń stosowanych w regulatorach jest bardzo szeroka i ich opis zająłby sporo miejsca, dlatego skupmy się na sytuacji, która jest głównym utrapieniem wszystkich posiadaczy i instalatorów kominków z płaszczem wodnym. Chodzi tutaj o zanik napięcia w sieci energetycznej. Większość z przyszłych użytkowników zastanawia się, w jaki sposób można zabezpieczyć działanie urządzeń pracujących w instalacji grzewczej i wymuszających obieg wody w całym układzie w momencie, kiedy nastąpi przerwanie napięcia.
Jedynym obecnie sprawdzonym i szeroko stosowanym produktem, dedykowanym typowo do tego celu zastosowań, jest zasilacz awaryjny prądu zmiennego, który umożliwia, w przypadku zaniku napięcia, pracę urządzeń funkcjonujących w instalacji grzewczej o łącznej, stałej mocy obciążeniowej do 200 W. Zasilacz ten, współpracując z akumulatorem całkowicie automatycznie, bez ingerencji użytkownika, przełącza się z chwilą przerwania napięcia na tryb pracy awaryjnej. W momencie powrotu napięcia przetwornica na bieżąco doładowuje akumulator do maksymalnej pojemności, utrzymując go w tym stanie do kolejnego wystąpienia sytuacji awaryjnej.
Tak więc ingerencja szeroko pojętej elektroniki w układy grzewcze jest coraz większa i staje się wręcz nieodzownym wyposażeniem każdej instalacji tego typu, zapewniając jej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie. Jednocześnie znacznie podniesiemy komfort użytkowania urządzenia i efektywnie wykorzystamy energię pozyskaną w trakcie eksploatacji każdego kominka z płaszczem wodnym.
fot. Brunnerpin

Mikroprocesorowy regulator z wyświetlaczem graficznym. fot. Lechmapin

Regulatory mogą rożnić się funkcjonalnością. fot. Brunnerpin

Przepustnica powietrza reguluje dopływ powietrza do paleniska. fot. Tatarekpin

Pierwsze urządzenia analogowe posiadały  tylko możliwość uruchomienia pompy c.o. poprzez nastawienie pozycji potencjometru i czasami miały funkcję wskazywania temperatury na płaszczu wodnym kominka. fot. Lechmapin

Przykładowa instalacja wkładu z płaszczem wodnympin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek