CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Montaż kaset kominkowych

autor: Piotr Leśko

Kaseta kominkowa w odróżnieniu od typowego wkładu, dzięki braku czopucha, może być montowana zarówno w nowych, jak i już istniejących kominkach. Dla wielu użytkowników ładnych palenisk otwartych, którzy chcą się ogrzewać skuteczniej i efektywniej bez konieczności burzenia posiadanej zabudowy, jedynym wyjściem jest znalezienie dobrej kasety kominkowej. Najlepiej jeśli jest ona wyposażona w płaszcz konwekcyjny, dzięki któremu ogrzane powietrze wyrzucane jest do pomieszczenia, a zewnętrzna powłoka kominka chłodzona opływającym go powietrzem. Wbudowanie typowego wkładu kominkowego w istniejący otwarty kominek jest praktycznie niemożliwe.
pomiar.jpgpin
Zobacz całą galerię
Montaż kasety w czasie budowy nowego kominka nie różni się niczym (albo prawie niczym) od montażu wkładu kominkowego. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę montaż kasety w istniejącym otwartym palenisku lub w miejsce wkładu kominkowego, z którego użytkownicy nie są zadowoleni.

Montaż kasety w otwartym palenisku


etap pierwszy
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest pomiar głębokości, szerokości i wysokości komory istniejącego paleniska. Bardzo często zdarza się, że istniejące palenisko jest zmniejszone przez deflektor spalin.
Przed zakupem kasety kominkowej należy bardzo dokładnie zmierzyć komorę paleniska naszego otwartego kominka (najlepiej po wymontowaniu wszystkich ruchomych elementów paleniska). Wybierając kasetę musimy pamiętać, aby jej wymiary zewnętrzne (wraz z płaszczem konwekcyjnym) były w każdym kierunku 1 - 2cm mniejsze niż otwór montażowy naszego paleniska. Jeżeli okaże się, że wymiary kasety są znacznie mniejsze, można wówczas wybrać kasetę, dla której dorobienie przez producenta ramy maskującej wg indywidualnego obmiaru nie będzie stanowić problemu. Z ofert kaset dostępnych na rynku największe możliwości indywidualnego kształtowania frontu kominka daje duńska firma Meteor A/S.

etap drugi
Następne w kolejności jest usunięcie deflektora (jeżeli jest to konieczne) oraz innych wystających elementów, tak aby zrobić jak najwięcej miejsca dla kasety oraz umożliwić wygodne i bezpieczne podłączenie elastycznej rury spalinowej.

etap trzeci
Trzecim krokiem jest usunięcie istniejącego szybra. Szyber w kominkach był i jest jeszcze w wielu rozwiązaniach swojego rodzaju regulatorem ciągu kominowego, dzięki któremu możemy wpływać na proces spalania. Ponieważ nowoczesne kasety kominkowe posiadają system kanałów powietrznych, przez które do paleniska dostaje się już ogrzane powietrze i do tego są one bardzo szczelne, szyber jest niepożądany, a wręcz niebezpieczny. Dlatego też należy go usunąć.

etap czwarty
W kolejnym etapie należy wykonać wyczystkę, którą montujemy tuż nad przyłączem elastycznej rury spalinowej w istniejącym kominie tak aby możliwy był do niej wygodny dostęp. Najlepszym rozwiązaniem jest takie wykonanie wyczystki, aby można było jednocześnie wybrać sadzę z komina oraz z rury przyłączeniowej do kominka.

etap piąty
Bardzo ważnym elementem jest dokładne oczyszczenie istniejącego przewodu spalinowego i komory paleniska z sadzy i smoły. Trzeba pamiętać, że regularne czyszczenie komina zapewnia właściwą pracę kominka i nie stwarza zagrożenia pożarowego, które może wystąpić w czasie samozapalenia się sadzy.
Najważniejszym etapem montażu kasety jest prawidłowe osadzenie elastycznej rury spalinowej w kominie. Pamiętać należy o tym, aby rura była przystosowana do odprowadzania spalin o temperaturze powyżej 700oC. Rura taka powinna mieć stosowny certyfikat i wyraźne oznakowanie.
W czasie jej montażu należy zwrócić uwagę na narysowane strzałki wskazujące kierunek przepływu spalin. Rurę należy wprowadzić do komina od strony paleniska tak, aby przez otwór wyczystki możliwe było solidne jej umocowanie np. za pomocą zaprawy szamotowej (ale wówczas pracę należy rozłożyć na dwa dni) lub innej szybkowiążącej zaprawy ognioodpornej (np. tzw. cement francuski) i wówczas montaż zajmie nam jeden dzień.
Rura spalinowa powinna być tak przycięta, aby zapewniała odpowiedni luz w czasie montażu kołnierza na kasecie kominkowej. Kołnierz i rura spalinowa muszą być odpowiednio dobrane do siebie tak aby nie trzeba było stosować żadnych dodatkowych elementów łączących.

etap szósty
Następnym etapem jest montaż kołnierza przyłączeniowego do elastycznej rury spalinowej. Powinien on wejść do rury na długość fabrycznie wykonanego przewężenia. Samo połączenie należy wypełnić elastyczną masą ognioodporną i dodatkowo rurę przymocować do kołnierza za pomocą wkrętów samowiercących ze stali nierdzewnej.

etap siódmy
Jeżeli osadziliśmy już rurę spalinową, to można przystąpić do przygotowania podłoża pod kasetę. Aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek w czasie wsuwania jej do otworu kominka, należy w dnie paleniska osadzić stalową płytę, na której stabilnie będą opierały się stopy kasety kominkowej. Jednocześnie ułatwi nam ona wsuniecie samej kasety do otworu montażowego. Należy pamiętać, aby płyta stalowa była dobrze przymocowana do dna istniejącego otworu.
Ponieważ kołnierz osadzany jest trwale na kasecie kominkowej po jej włożeniu do otworu istniejącego kominka, to przed samym montażem należy rozebrać w maksymalny możliwy sposób całe wnętrze paleniska, włącznie ze zdjęciem drzwiczek. Jest to istotne dla tego, aby nie uszkodzić przypadkowo wermikulitowej wykładziny komory spalania, lub co gorsze drzwi czy uszczelnień kasety.

etap ósmy
Jeżeli mamy już rozmontowaną kasetę, to możemy wsunąć ją delikatnie do otworu kominka, jednocześnie uważając na obudowę jak i na elastyczną rurę spalinową "zwisającą" w jego wnętrzu. Kasetę należy tak wsuwać, aby dno kołnierza idealnie znalazło się w gnieździe montażowym kasety.

etap dziewiąty
Następnym etapem jest wypoziomowanie naszej kasety przy pomocy specjalnych śrub zamontowanych w dolnej jej części. Po wsunięciu i wypoziomowaniu kasety możemy zamocować do niej kołnierz. Sposób jego montażu jest różny w zależności od producenta kasety. Może być niezbędny płaski sznur grafitowy z klejem po jednej stronie, kit piecowy, zwykły okrągły sznur uszczelniający lub nic - jeżeli producent tak skonstruował przyłączenie rury spalinowej.
Montaż kaset kominkowychpin
Montaż kaset kominkowychpin
Montaż kaset kominkowychpin
Montaż kaset kominkowychpin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek