CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Możliwości układu wodnego

autor: Artur Fidler - PPHU Hajduk

Wielu przyszłych użytkowników kominków, przed wyborem i zakupem wkładu kominkowego, zadaje sobie pytanie: jakie są możliwości wkładu wodnego? Odpowiedź brzmi - możliwości są duże, jednak uzależnione od wielu różnych czynników. Najważniejsze z nich to dobór paleniska najodpowiedniejszego do potrzeb, zapewnienie niezbędnej instalacji dymowej, instalacji doprowadzającej powietrze do spalania, prawidłowe paliwo oraz technika palenia. Możliwości współpracy z różnymi układami są wielorakie i wymagają zazwyczaj indywidualnego podejścia do każdej instalacji grzewczej, a także do oczekiwań poszczególnych inwestorów.

fotolia_52746414_l.jpgpin
Zobacz całą galerię

Wkłady z płaszczem wodnym wywodzą się od klasycznych wkładów kominkowych, które ogrzewały tylko powietrze. Podczas spalania drewna powstają bardzo duże ilości ciepła, szybko więc dostrzeżono możliwość wykorzystania go do ogrzewania wody, która następnie może ogrzewać dom lub pełnić rolę wody użytkowej, niezbędnej w kuchni czy łazience.
W ciągu ostatnich kilku lat oferta rynkowa bardzo się rozwinęła. Wybierać można spośród wielu modeli, z drzwiami prostymi, narożnymi, otwieranymi na bok lub do góry. Dzięki stale ulepszanym konstrukcjom, są to urządzenia coraz bardziej sprawne i wydajne i co równie ważne - zapewniające ładną wizję ognia. Jest ona bolączką wielu prostych i mało zaawansowanych technicznie urządzeń, w których podczas spalania następuje szybkie zabrudzenie szyby. Nowe konstrukcje "wodniaków" zapewniają uzyskiwanie wysokich temperatur podgrzewanej wody, a także wspomnianą czystą szybę czy też czyste okładziny wewnątrz paleniska.
Z reguły na tradycyjnym wkładzie kominkowym umieszcza się rodzaj drugiego korpusu stalowego - stąd nazwa "płaszcz wodny". W zależności od modelu, może on obejmować tylko górę wkładu (czopuch), jak również jego boki i tył. Może mieć, w związku z tym, różną pojemność wody. W małych urządzeniach jest to 20 - 25 litrów, a w dużych nawet około 100 litrów. Zabudowanie płaszcza wodnego na górze wkładu lub też na większej powierzchni, powoduje różny podział energii przekazywanej do wody i do powietrza, może on wynieść 50 na 50% lub też np. około 20% przeznaczonych do ogrzania powietrza, a pozostałe 80% do ogrzania wody. Wkłady z małą ilością zładu wodnego pracują z reguły w układzie zamkniętym, te z dużą ilością zładu, jako układy otwarte. Łatwiej jest bowiem wykonać odpowiednio wytrzymałą konstrukcję dla małego płaszcza wodnego.
Zastosowanie wkładu wodnego stwarza bardzo dobre możliwości rozdysponowania energii cieplnej, powstałej podczas spalania, jak wiadomo woda jest doskonałym akumulatorem ciepła. W ostatnich latach nastąpiła jednak zmiana technologii, w których wykonywane są instalacje c.o., stosowane są mniejsze przekroje rur, grzejniki stalowe również posiadają mniejsze przekroje wewnętrzne - tak więc ilość zładu wodnego może okazać się niewystarczająca, dla zapewnienia odpowiedniej kumulacji ciepła. Spalanie we wkładach wodnych powinno odbywać się w warunkach wysokotemperaturowych, grzejniki stalowe z głowicami termostatycznymi pracują jako średniotemperaturowe, a ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowe. Aby zatem w pełni wykorzystać możliwości kominka z płaszczem wodnym warto zastosować bufor o dużej pojemności.
Zależnie od wielkości domu, może to być np. 700 do nawet 1000 litrów pojemności. Bufor taki stanowi centralną część instalacji c.o. i będzie zasilany gorącą wodą z kominka z płaszczem wodnym i z głównego kotła c.o. (np. kocioł gazowy lub na paliwo stałe). Podgrzanie ciepłej wody użytkowej zapewni system solarny.
Ciepło z bufora może być rozprowadzane zarówno w poziomie jak i w pionie (odpowiadają za to pompy obiegowe wymuszające obieg wody) i dostarczane do grzejników oraz odbiorników wody użytkowej - zarówno do instalacji c.o. jak i c.w.u. Ciepło można również wykorzystać do zasilania ogrzewania podłogowego. Nie stosuje się go z kolei do ogrzewania wody w basenach (posiadają one zbyt dużą kubaturę do podgrzania) oraz do podgrzewania podjazdów do domu. Podjazdy są wykonywane jako ogrzewanie elektryczne. Instalacja c.o. i c.w.u., wyposażona w zbiornik buforowy o dużej pojemności, będzie dodatkowo pomocna w przypadku awarii, pozwalając na odbiór pewnej ilości nadmiaru ciepła.
Większość aktualnie planowanych lub wykonywanych instalacji c.o. pracuje jako układy zamknięte. Jeżeli wkład kominkowy pracuje w układzie otwartym, konieczne jest zastosowanie zewnętrznego wymiennika ciepła. Powinien on być przewymiarowany tak, aby pozwalał na chwilowe przeniesienie większej mocy niż moc nominalna. W przypadku wkładów kominkowych ilość dostarczanej energii jest zmienna i zależy od wielkości poszczególnych załadunków paliwa (drewna). Odpowiednio dobrany wymiennik zapewni stały, prawidłowy odbiór ciepła z płaszcza wodnego, również w momencie gdy wkład kominkowy pracuje z mocą chwilową (zwaną także termiczną lub maksymalną). Część wkładów na rynku krajowym jest wyposażona seryjnie w zabudowany wymiennik ciepła. Jest to zazwyczaj specjalna, karbowana wężownica ze stali kwasoodpornej, zanurzona w płaszczu wodnym. Podczas eksploatacji ulega ona mikro-drganiom, co ma zapobiegać osadzaniu się kamienia kotłowego i w efekcie zmniejszeniu przepustowości wymiennika.
Tak zainstalowane kominki muszą być zabezpieczone tzw. naczyniem otwartym. Z reguły jest ono wykonane jako spawany zbiornik z blach stalowych, posiada również zawór pływakowy dla wyrównywania brakującej ilości wody w zbiorniku. W momencie podgrzania zładu wodnego do niebezpiecznej temperatury i wzrostu objętości cieczy, nastąpi przejęcie jej nadmiaru przez naczynie wzbiorcze, a stamtąd odprowadzenie poprzez rurę przelewową.
Reasumując, można stwierdzić, iż zakup nowoczesnego wkładu kominkowego z płaszczem wodnym będzie zakupem udanym, zapewniającym znaczące oszczędności w kosztach ogrzewania domu oraz sprawiającym wiele radości i niezapomnianych chwil spędzonych przed kominkiem. Należy jednak dokonać tego wyboru świadomie i po zaznajomieniu się ze specyfiką wkładów z płaszczem wodnym. Podłączenie należy zlecić uprawnionemu instalatorowi, a podłączenie do komina i wykonanie obudowy kominkowej - miejscowej firmie kominkowej. Najlepiej jednak jeśli całość prac prowadzi jedna firma kominkowa, zajmująca się zarówno montażem, jak i wykonaniem obudowy. Dzięki temu uzyskamy dostęp do niezbędnych usług informacyjnych, serwisowych i gwarancyjnych.

Fot. Jag-cz - Fotolia.compin

Na tradycyjnym wkładzie kominkowym umieszcza się rodzaj drugiego korpusu stalowego - stąd nazwa "płaszcz wodny". fot. Hajdukpin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek