CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Ogień pod kontrolą

autor: Wojciech Dymnicki

Prawie wszystkie otaczające nas materiały i substancje ulegają procesowi utleniania. W specyficznych warunkach proces utleniania niektórych z tych materiałów może ulec przyspieszeniu. Zwiększa się wtedy ilość wytwarzanej energii, która musi być odprowadzona do otoczenia w postaci ciepła i światła. Proces taki nazywamy spalaniem, a materiał mu ulegający materiałem palnym.
fotolia_589219_xl.jpgpin
Zobacz całą galerię
Wyróżnia się dwa rodzaje spalania: płomieniowe i bezpłomieniowe. Spalanie płomieniowe (homogeniczne) ma miejsce podczas spalania substancji, które podczas ogrzewania przechodzą w stan lotny. Tak spala się większość materiałów palnych. Ze spalaniem bezpłomieniowym (heterogenicznym) spotykamy się w przypadku takich substancji, które w czasie palenia nie przechodzą w stan lotny. Tak spalają się (potocznie żarzą się): węgiel drzewny, koks, torf.

Czynnikami warunkującymi wystąpienie spalania płomieniowego, jako reakcji ciągłej, są: paliwo w odpowiedniej ilości, źródło ciepła o odpowiedniej energii i temperaturze, odpowiednie stężenie substancji lotnej w stosunku do tlenu oraz dostęp tlenu do strefy spalania, czyli cienkiej zewnętrznej warstwy płomienia. Spalanie ciał stałych poprzedzone musi być nagrzaniem do temperatury charakterystycznej dla każdego materiału, w której ilość wydzielanych z ich masy palnych produktów gazowych stworzy w powietrzu stężenie umożliwiające zapalenie od bodźca energetycznego (np. płomienia). Temperaturę taką nazywa się temperaturą zapalenia (papier 230 °C, drewno 300 - 400 °C). Spalanie ciała stałego następuje na jego powierzchni, a następnie obejmuje dalsze warstwy w głąb materiału.
Spalanie jest zjawiskiem wykorzystywanym przez człowieka w codziennym życiu od dawna do ogrzewania, oświetlenia, gotowania, wytopu metali, itp. A otoczenie, w którym żyjemy, mieszkamy, jest przepełnione materiałami palnymi. Jeżeli utracimy kontrolę nad spalaniem lub dopuścimy do jego powstania w miejscu do tego nie przeznaczonym, pożyteczny proces stanie się zjawiskiem niekorzystnym i stwarzającym zagrożenie. Spalanie jest pożarem, jeżeli będzie procesem niekontrolowanym przez człowieka i przebiegać będzie w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Materiały stosowane w budownictwie dzielą się na niepalne i palne. Z kolei materiały palne dzieli się na trzy stopnie, ze względu na ich zapalność: niezapalne (I stopień palności), trudnozapalne (II stopień palności) i łatwo zapalne (III stopień palności). Drewno i materiały drewnopochodne są oczywiście materiałami palnymi.

Żadne zabezpieczenie materiałów palnych nie może zmienić ich w materiały niepalne, w związku z czym, drewno i materiały drewnopochodne nawet zabezpieczone środkami ogniochronnymi, pozostają nadal materiałami palnymi.

Temperatura samozapłonu - najniższa temperatura, w której substancje palne w obecności powietrza ulegają samorzutnemu zapaleniu się. Do zapłonu w tej temperaturze nie jest potrzebna zewnętrzna inicjacja np. w postaci płomienia czy iskry.

Łatwopalność
Poważną wadą drewna jest łatwopalność, dlatego należy pamiętać że:
- drewno im bardziej wysuszone tym łatwiej ulega zapłonowi
- drewno w wysokiej temperaturze wydziela gazy, które w temp. 250 oC ulegają zapłonowi od płomienia,
- temperaturę samozapłonu dla drewna przyjmuje się od 300 - 450 oC i zależy ona od jego gatunku, wilgotności oraz warunków otoczenia.

Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji.
Prawo Budowlane z 12 kwietnia 2002 § 265. 1.
Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m. 2. Palenisko otwarte może być stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem, w odległości co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co najmniej 0,3 m poza krawędź paleniska. 3. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nie osłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 0,3 m.

Wkłady kominkowe i piece wolnostojące w naszych domach i mieszkaniach są coraz częściej instalowane. Eksploatacja tych urządzeń z założenia powinna sprawiać nam radość i przyjemność, piękny widok ujarzmionego ognia emitującego przyjemne ciepło. Możemy tę radość czerpać pod warunkiem, że montaż powierzymy profesjonalistom, a instalacja kominka zostanie przeprowadzona zgodnie ze sztuką oraz obowiązującym prawem.


Na co powinniśmy zwrócić uwagę?


Są takie miejsca, które wymagają podczas montażu szczególnej ochrony w pomieszczeniu.
-Strop, podłoga
-Ściany
-Sufit
-Komin

Uwaga! Konstrukcja obudowy wkładu kominkowego musi być wykonana z materiałów niepalnych, natomiast elementy wykończeniowe obudowy, jeżeli są z materiałów palnych, muszą być odpowiednio zaizolowane i powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od gorących części.
fot. Irene Teesalu - Fotolia.compin

Początek rozkładu termicznego i samozapłonu wybranych materiałówpin

Niewłaściwa izolacja stropu stała się przyczyną pożaru (fot. Jotul)pin

Skutki zachowania zbyt małej odległości elementów drewnianych od przewodu spalinowego (fot. Jotul)pin

Użycie palnego materiału jako konstrukcji obudowy kominkowej może prowadzić do tragedii (fot. Jotul)pin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek