CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Ogrzewanie kominkowe - DGP

autor: Łukasz Darłak

Od kilku lat obserwujemy zwiększone zainteresowanie wykorzystywaniem kominka jako dodatkowego źródła ciepła, coraz więcej domów wyposażane jest w powietrzny lub wodny system dogrzewania. Wiąże się to głównie z wysoką, i stale rosnącą ceną najbardziej popularnego paliwa - gazu.
domek_01.jpgpin
Zobacz całą galerię
Ceny drewna są znacznie niższe, a ogrzewanie kominkiem dodatkowo ma jedną niezaprzeczalną zaletę, zaprzęga kominek, który jest dziś chyba najważniejszym elementem dekoracyjnym wnętrza, do "pracy" nad obniżeniem rachunków za ogrzewanie.

Wykonanie kominka z żeliwnym wkładem to połowa drogi do skutecznego systemu dogrzewania. Dogrzewania, bo w polskim prawie budowlanym wyraźnie zabrania się używania kominka jako jedynego źródła ciepła w domu, może jedynie służyć jako uzupełnienie istniejącej instalacji grzewczej. Powodem tego typu regulacji jest konieczność zapewnienia ogrzewania budynku w przypadku długotrwałej nieobecności mieszkańców. Dlatego też instalacja kominka nie zwalnia od konieczności posiadania w budynku niezależnej instalacji grzewczej C.O.


Nawiew świeżego powietrza


Pomieszczenie, w którym instalujemy kominek powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 30m3 i posiadać dopływ odpowiedniej ilości powietrza do paleniska kominka. Można przyjąć, że do spalenia 1kg drewna w kominku z zamkniętą komorą spalania potrzebne jest około 8m3 powietrza. Dlatego niezmiernie ważnym jest doprowadzenie świeżego powietrza do spalania najlepiej bezpośrednio pod palenisko specjalnym przewodem nawiewnym. Układ nawiewu umożliwia dostarczenie powietrza do procesu spalania drewna jak również do "podmieszania" powietrza ogrzewanego. Pierwsza funkcja układu jest szczególnie ważna, zwłaszcza w obliczu walki o jak najlepszą izolację budynków, gdzie świeże (zazwyczaj zimne) powietrze ma bardzo utrudniony dostęp do budynku. Warto wyposażyć układ nawiewny w przepustnicę (by nie wychładzać mieszkania, gdy nie palimy w kominku) oraz filtr, który oczyści powietrze z zanieczyszczeń mechanicznych. Filtracja na tym etapie jest bardzo ważna, największym wrogiem instalacji kominkowych bowiem, jest właśnie kurz. Stosowanie filtrów w przewodzie nawiewowym minimalizuje między innymi tak denerwujące zjawisko powstawania smug wokół kratek.


Dystrybucja gorącego powietrza


Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowadzane do innych pomieszczeń, zarówno w sposób grawitacyjny jak i wymuszony. Kryterium wyboru jest w tym przypadku dość klarowne, jeśli chcemy ogrzać powierzchnię nie większą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące, powinniśmy zdecydować się na układ z grawitacyjnym obiegiem powietrza. Gorące powietrze (lżejsze od chłodnego) będzie przemieszczało się ku górze do komory i przewodów grzewczych na zasadzie tzw. wyporu termicznego. Dla większych odległości (powyżej 3 - 4 metrów od czopucha), przepływ grawitacyjny jest już niewystarczający. Gorące powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu i nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała (co przekłada się na małą wydajność ogrzewania).
Ważne jest aby wszystkie przewody rozprowadzające były możliwie jak najkrótsze (max. do 3m), w miarę równej długości i dobrze izolowane, a powietrze nie może być rozprowadzane do zbyt wielu pomieszczeń. Układ grawitacyjny nie wymaga dużych nakładów finansowych, jest w pełni niezależny i niezawodny, nie pozwala jednak na ogrzewanie większych powierzchni oraz na sterowanie jego skutecznością. Układ ten mimo swojej prostoty posiada pewne wymagania, które są wyższe aniżeli w przypadku układów wymuszonych - bardzo ważna jest tutaj kwestia właściwej filtracji gorącego powietrza. Charakterystyczną cechą tego typu układów jest bardzo wysoka temperatura nawiewu (kratki lub anemostatu), co jest powodowane niewielką odległością nawiewów od paleniska, oraz małą prędkością przepływu powietrza, które przez to bardzo mocno ogrzewa się od wkładu kominkowego. Wysoka temperatura przy braku właściwej filtracji może powodować bardzo niekorzystne dla zdrowia zjawisko przypalania (pirolizy) kurzu, z tego też względu system ten jest coraz rzadziej stosowany i nie zalecany.
Systemy wymuszone dają dużo większe możliwości w porównaniu do układów grawitacyjnych, jednakże są bardziej skomplikowane i przez to droższe w instalacji. Eksploatacja tego rodzaju systemu też jest z pewnością droższa od kosztów użytkowania systemu grawitacyjnego, co jest spowodowane pobieraniem prądu przez aparat nawiewny, czy elementy sterujące. Zwiększony zasięg instalacji (większa powierzchnia możliwa do ogrzania) z nawiązką rekompensują te wydatki w postaci oszczędności w rachunkach za ogrzewanie budynku.
Sercem systemu jest aparat nawiewny, zasysający gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczący je do wszystkich odnóg systemu. Rury łączące kapę kominka z aparatem nawiewnym powinny mieć możliwie maksymalne przekroje i minimalną długość.

Bardzo ważne jest prawidłowe dobranie elementów i zaprojektowanie instalacji w taki sposób, by skutecznie spełniała swoje funkcje. Dobór parametrów instalacji powinno się powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która sprawdzi jakie pomieszczenia trzeba wyłączyć z systemu ze względów wykonawczych lub praktycznych (np. z powodu konieczności sprowadzania instalacji kilka metrów "w dół" do niższej kondygnacji), oraz prawidłowo zaprojektuje układ DGP. Nie jest to zadanie łatwe, do pogodzenia jest bowiem kilka warunków: dotarcia do odległych pomieszczeń, zapewnienia dużej skuteczności ogrzewania oraz niskiego poziomu szumów. Niekiedy występuje konieczność rezygnacji z ogrzewania niektórych, dalszych pomieszczeń - dla zapewnienia większej skuteczności grzewczej w pozostałych lub z powodu konieczności stosowania przewodów o bardzo dużych przekrojach. Pamiętajmy, system DGP to typowy system dogrzewający budynek - skuteczne ogrzanie nim 300 metrowego domu (nawet bardzo dobrze izolowanego) jest praktycznie niemożliwe. Po pierwsze dlatego, iż w zasadzie nie ma wkładów kominkowych o tak dużej mocy (nominalnej, a nie maksymalnej!), po drugie chcąc szybko zapewnić w zimie znaczący przyrost temperatury w odległym od kominka pokoju - musielibyśmy użyć wentylatora ogromnej wydajności - drogiego i hałaśliwego. Realność naszych zamierzeń projektant sprawdzi obliczając zapotrzebowanie na ciepło dla powierzchni, którą chcemy ogrzać oraz wyliczając niezbędną ilość powietrza, która musi być dostarczona, by to zapotrzebowanie spełnić. Następnie sprawdzi czy opory przepływu na poszczególnych odnogach układu (sumując opory poszczególnych kształtek i przewodów) nie przekraczają możliwości wybranego aparatu nawiewnego (tzw. sprężu). Ważne, aby skutecznie dostarczyć powietrze do najdalszych zaplanowanych wylotów, strumień powietrza w krótszych odnogach (znajdujących się bliżej aparatu nawiewnego) można bowiem łatwo ograniczyć - przymykając przepustnicę.


Urządzenia i elementy budowy systemów DGP


Obecnie na rynku dostępne są gotowe kształtki i przewody dedykowane w 100% do instalacji w systemach DGP, wybór dostępnych standardowych kanałów, przejść, redukcji, skrzynek rozdzielczych, filtrów jest tak duży, iż bez problemu można złożyć każdą instalację DGP bez konieczności wykonywania elementów na zamówienie. Kształtki, zarówno okrągłe jak i prostokątne wykonywane są zazwyczaj z blachy ocynkowanej. Zarówno kształtki, jak i nawiewy (kratki, anemostaty) muszą być wykonane z metalu, gdyż muszą mieć odporność termiczną co najmniej 150oC. Przewody elastyczne izolowane powinny charakteryzować się odpornością temperaturową do 250oC i być całkowicie niepalne (klasa M0). Aparat nawiewny, jako urządzenie elektryczne powinien bezwarunkowo posiadać oznakowanie CE. Elementy filtrujące powinny posiadać atest higieniczny.
il. Łukasz Darłakpin

Grawitacyjny system DGP (il. Łukasz Darłak)pin

Wymuszony system DGP (il. Łukasz Darłak)pin

Nawiew powietrza do kominka (il. Łukasz Darłak)pin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek