CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Ponadczasowa kultura ognia - zduństwo

autor: Maciej Burdzy

W poprzednim wydaniu magazynu, przedstawiając po krótce historię kafli, obiecałem opowiedzieć o garncarzach, a późniejszych zdunach. Właśnie nadszedł ten czas...
fotolia_33911516_xl-_c_-visiv.jpgpin
Zobacz całą galerię
Wszystko zaczęło się od garnków. W połowie VIII wieku n.e. używano prymitywnego koła garncarskiego. Na początku produkcją garncarską zajmowały się kobiety, które wytwarzały gliniane naczynia typu: miski i garnki. Z nadejściem X wieku n.e., kiedy zmodernizowano i upowszechniono koło garncarskie (wykorzystując technikę ślizgowo-taśmową), pałeczkę produkcji przejęli mężczyźni, bowiem do obsługi maszyny potrzeba było dwóch osób. Wytworzone naczynia wypalano w wysokich piecach (ok. 170 cm wysokości) dzielonych rusztem, w których nad paleniskiem układano naczynia.

Na początku piece te funkcjonowały w miastach, a w późniejszych czasach - ze względu na ryzyko pożarów - były lokalizowane poza ich murami. W kolejnych wiekach wśród garncarzy nastąpiło rozwarstwienie zawodowe. Pierwszą grupą, nas szczególnie interesującą, były osoby zawodowo zajmujące się produkcją garncarską, dysponujące zaawansowaną techniką oraz bogatym asortymentem. Dwie mniejsze grupy to tzw. garncarze wiejscy, zajmujący się garncarstwem sezonowo w zakresie amatorskiej produkcji ceramiki na potrzeby domowe oraz garncarze zależni, produkujący wyroby na potrzeby możnowładcy lub kościoła.
Na przełomie XIV i XV wieku pojawiły się zmodernizowane koła garncarskie, umożliwiające toczenie naczynia z jednego kawałka gliny. Były to urządzenia dwutarczowe, o nieruchomej osi i nożnym napędzie, które umożliwiły wzbogacenie asortymentu. W tym momencie poza klasyczną produkcją naczyń: mis, kubków i garnków, nastąpił rozwój innej produkcji naczyń, które dziś nazywamy kaflami garnkowymi i miskowymi, wykorzystywanymi w piecach domowych.
Garncarze nie ograniczali się tylko do ich produkcji, ponieważ wykorzystując swoje wyroby, budowali także piece. Stąd też wywodzi się wspólny termin słowny w kilku językach, charakteryzujących garncarza jako producenta ceramiki i budowniczego pieców kaflowych. Dopiero w późniejszych czasach zawód ten, ze względu na specjalizację i zaangażowanie, został wyodrębniony. A jak jest dzisiaj? Garncarze wciąż, od dawien dawna toczą, lepią i wypalają gliniane, fajansowe i majolikowe naczynia. Inni, stwarzając w przeszłości niewielkie manufaktury (od XVIII wieku) i fabryki (garncarze - fabrykanci), wyspecjalizowali się w produkcji kafli, które przeszły swoistą ewolucję, od garnkowych po architektoniczne dzieła sztuki. Dziś na terenie Polski istnieje kilkanaście kaflarni produkujących barwne i urozmaicone kafle. Zduni natomiast, wyodrębnieni z garncarzy, nabywszy umiejętności budowniczych, zaczęli stawiać piece.
Z czasem rozwój budownictwa wymusił stawianie pieców, jako niezbędnego wyposażenia komnat, w rezydencjach należących do możnowładców i szlachty, a niekiedy pomieszczeń w kamienicach i wiejskich chałupach, będących własnością bogatszych mieszczan i chłopów. Reszta społeczeństwa budowała piece i kuchnie zazwyczaj "domowym sposobem", za pomocą kamieni i gliny, wykonując paleniska na polepie, czyli rodzaju posadzki z sieczki i plew lub trocin i gliny. Dzięki zamożnej części społeczeństwa, której potrzeby na specjalistyczne garncarskie i zduńskie usługi były wielkie, nastąpił rozwój rzemiosła i zawodu.
Garncarze i zduni zakładali cechy - gildie (w języku staropolskim Gildy), bractwa i konfraternie, które dbały o ich interesy, naukę zawodu i dyscyplinę. Głównym założeniem cechów było monopolizowanie i ograniczanie produkcji oraz ustalanie wspólnych cen. Zazwyczaj formułowano statuty, wprowadzano składki oraz obowiązkowe uczestnictwo, np. w mszach i pogrzebach członków. Do dodatkowych obowiązków należał udział w obronie miasta i gaszeniu pożarów. Cechy posiadały własne pieczęcie, którymi podbijano dokumenty cechowe oraz sztandary i patronów, zazwyczaj świętych Kościoła katolickiego. Sprawy wewnętrzne cechów były objęte tajemnicą - nawet przed rodziną. Do cechów nie mogli należeć obywatele pochodzenia żydowskiego, którzy swoje wyroby i usługi mogli rozpowszechniać wśród współwyznawców.
Wielką wagę przykładano do kształcenia zawodowego. Wiązało się to z wieloletnią nauką i praktyką kandydata wykonywaną pod okiem mistrza. Uczeń zazwyczaj pracował od rana do wieczora za darmo. Za opuszczenie swojego mistrza groziła kara pieniężna i rozpoczęcie nauki od początku. Po odbyciu praktyki uczeń stawał się czeladnikiem. Obowiązywała go wówczas dwuletnia wędrówka, kiedy to musiał nabrać doświadczenia i potwierdzić kwalifikacje. Później, po egzaminie cechowym, potwierdzającym tzw. majstersztyk (Meisterstück - mistrzowskie dzieło), polegającym na wytworzeniu naczynia lub postawieniu pieca, czeladnik mógł zostać mistrzem i członkiem cechu, a w przyszłości wykonywać samodzielną działalność i szkolić kolejnych uczniów.
Pierwsze cechy powstały w średniowieczu, najpierw rozwijały się przy klasztorach, a następnie w wyniku urbanizacji państw, w poszczególnych miastach. Według źródeł historycznych, najstarszym cechem założonym na terenie dzisiejszej Polski, skupiającym garncarzy i zdunów (produkujących piece), był cech z Gdańska, powstały w 1374 roku. W innych miastach cechy garncarzy i zdunów istniały kolejno: w 1420 r. w Elblągu, w 1499 we Wrocławiu, w 1575 w Szczecinie i w 1638 w Starym Sączu. Cechy miały znaczenie przez dłuższy czas.
Na terenach dawnego państwa pruskiego, dziś wchodzącego w skład Polski, obowiązek cechowy i zezwolenie na wolną konkurencję wprowadzono w 1811 roku. W Królestwie Polskim podobny edykt pojawił się w 1816 roku. Od drugiej połowy XIX wieku działalność i znaczenie cechów osłabły. Od początku XX wieku rzemieślnicy zaczęli się zrzeszać w cechy i izby nie według wykonywanej profesji, lecz ze względu na miejsce zamieszkania.

A jak jest dzisiaj? Współcześnie cechy i izby rzemieślnicze istnieją nadal i kultywują dawną tradycję. Swoboda zawodowa i ekonomiczna nie wymusza obowiązku przynależności do nich, członkowie zrzeszają się dobrowolnie. Aktualnie w Polsce nie ma żadnego indywidualnego cechu garncarzy i zdunów, natomiast pojedynczy mistrzowie zduńscy należą do różnych izb rzemieślniczych zrzeszonych na terenie Polski. Jedyną organizacją branżową, skupiającą rzemieślników, firmy zajmujące się zduństwem (piecami i kominkami) oraz producentów, m.in. wkładów kominkowych i kafli, jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki Polskie", powstałe jesienią 2002 roku.
Wracając do tematu przewodniego, czyli zdunów, należy wspomnieć o ich działalności. Budowali oni przede wszystkim piece kaflowe i trzony kuchenne. Udział zduna przy budowie kominków był tylko częściowy. Kominki zazwyczaj budowano we współpracy z budowniczymi domów i kominów, a także kamieniarzami, którzy swoim kunsztem przyozdabiali powstające urządzenia. Pierwsze budowane piece jako opał wykorzystywały drewno. Prawdziwą rewolucję w zawodzie zduna przyniósł dopiero przełom XVIII i XIX wieku, gdy rozwinęły się urządzenia grzewcze wykorzystujące jako opał węgiel. Wymusiło to konieczność budowania szamotowych kanałów wewnątrz pieca i zastosowania rusztów. Pojawiły się w tym czasie nowe technologie i typy urządzeń.
Według powiedzenia: "Co kraj, to obyczaj", w różnych miejscach Europy, od zachodu po wschodnie tereny Rosji, powstawały różne konstrukcje. Pojawiły się piece "holenderskie", "rosyjskie", "gdańskie", dwuskrzyniowe i inne, a w XX wieku piece bezrusztowe. Ten temat rozwiniemy jednak dopiero w następnym artykule. Zdun to nie tylko rzemieślnik z rękoma w glinie, spinający klamrami kafle. W późniejszych czasach to także rzemieślnik niezbędny przy montażu innych urządzeń grzewczych, takich jak piecyki żeliwne czy metalowe kuchnie wolnostojące na drewno i węgiel typu "westfalka".
Obecnie zduni wciąż budują nowe piece, wykonują też usługi polegające na tzw. "przestawianiu", czyli rozbiórce i ponownym montażu istniejącego pieca. We współpracy z kaflarniami i konserwatorami zabytków, zajmują się modernizacją, renowacją i rekonstrukcją dawnych pieców. Budują kominki, piecokominki, podłączają wolnostojące piecyki i kuchnie.
Mimo zawodu, zdawałoby się zanikającego za sprawą rozwoju centralnego ogrzewania (od lat sześćdziesiątych XX wieku do dzisiaj) oraz mniejszego popytu na piece kaflowe, zduni wciąż są potrzebni. Czasy, kiedy na topie były tylko kominki budowane w oparciu o żeliwny lub stalowy wkład kominkowy, już się skończyły. Dziś następuje renesans zduństwa i łączenie dawnych technologii z nowoczesnymi materiałami. Powstała szkoła zduńska, a w wielu miejscach organizowane są szkolenia i warsztaty. Odbywają się egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
Dziś zdun to nie zaniedbany pan z "czerwonym nosem" i gliną na rękach. To wyspecjalizowany rzemieślnik, przedsiębiorca i często artysta, tworzący piękne i ekologiczne urządzenia grzewcze, które w wielu przypadkach są meblami o nieprzemijającej urodzie i technice.

fot. visivasncpin

Produkcja ceramiki - rycina z roku 1864 z Dictionnaire de Chimie Industriel (Barreswil, A. Girard).pin

Rekonstrukcja warsztatu garncarskiego w Muzeum Tradycyjnego Rzemiosła i Sztuki Stosowanej, Troyan, Bułgaria (fot. Edal Anton Lefterov).pin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek