CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Systemowe kominy ceramiczne - jak uniknąć błędów przy budowie

autor: Damian Mikołajczyk

Podstawową funkcją komina jest bezpieczne odprowadzanie do atmosfery produktów spalania przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bardzo istotną rzeczą jest zapewnienie właściwej statyki komina, by ten podczas długich lat użytkowania był odporny na działanie czynników atmosferycznych. Aby komin spełniał swoje funkcje musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta.

bez-nazwy-2.jpgpin
Zobacz całą galerię

Pierwszym błędem jest brak wiedzy na temat technologii stawiania kominów systemowych. Ta „przypadłość” dotyka nie tylko laików budownictwa, którzy zdecydowali się na własnoręczne postawienie komina, ale przede wszystkim wykonawców. Nie mając odpowiedniej wiedzy stawiają oni często komin „po swojemu” bazując na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w budowaniu kominów, podczas gdy doświadczenie to dotyczy budowania w zupełnie innej technologii. Najprostszą metodą pominięcia błędów podczas budowy komina systemowego jest gruntowne zapoznanie się z instrukcją montażu, którą producent dołącza do każdego modelu. Instrukcja taka zawiera często zobrazowane informacje jak krok po kroku postępować podczas planowanej budowy, począwszy od fundamentu komina, a skończywszy na jego zwieńczeniu. W tym miejscu warto też podkreślić, że wiedza z popularnych dziś internetowych forów tematycznych może być niewystarczająca, aby prawidłowo zbudować komin. Domorośli budowniczowie powinni wspomóc się radą doświadczonych murarzy lub ewentualnie ustąpić miejsca profesjonalistom.

Kominy współczesne, określane mianem systemowych, składają się z powtarzalnych elementów tworzących spójną całość. Poszczególne składowe posiadają pewne właściwości, które się wzajemnie uzupełniają. Częstym błędem jest stosowanie elementów spoza systemu np. od innego producenta bądź świadome pominięcie jednej ze składowych, z racji szukania niewielkich oszczędności. Pamiętajmy jednak, że w takim przypadku tracimy gwarancję na produkt dostarczony nam jako kompletny system. Naprawa bądź uzupełnienie niekompletnego systemu jest dużo bardziej kosztowna niż jego pierwotne właściwe zbudowanie.

Najczęstsze błędy montażowe zaczynając od podstawy komina

Komin należy ustawić na odpowiednim fundamencie wykonanym w taki sposób, aby skutecznie przeniósł cały ciężar komina na podłoże. Fundament nie może być za słaby, ponieważ grozi to pęknięciem pustaków lub katastrofą budowlaną. W przypadku kominów systemowych zaleca się wykonanie podstawy komina z jednego z pustaków osłonowych zalewając go betonem.

Często spotykamy się ze złym umiejscowieniem otworu wyczystnego (rewizyjnego) w aspekcie wykorzystania go do przyszłych przeglądów. Otwór rewizyjny powinien znajdować się w takim miejscu, aby zapewnić kominiarzowi możliwość kontroli stanu technicznego.

Kolejnym często spotykanym błędem jest brak dylatacji pomiędzy łącznikiem spalin (czopuchem) a króćcem trójnika spalinowego w kominie. Najczęściej łącznik spalin wykonany jest z metalu, który pod wpływem działania wysokich temperatur pracuje inaczej niż ceramika. W celu eliminacji negatywnego oddziaływania stalowego łącznika na ceramiczny króciec trójnika przyłączeniowego zaleca się zastosowanie np. stalowych adapterów podłączeniowych. Adapter powinien być zaopatrzony w dylatację ze sznura mineralnego gwarantującą kompensację różnic rozszerzalności cieplnej stalowego czopucha i ceramicznego trójnika spalin.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor powinien wiedzieć w jakim miejscu będzie podłączony kocioł grzewczy. Pozwoli to na właściwe ustawienie trójnika spalin i wyeliminowanie wycinania przyłącza w ceramice. Bezpieczne wykonanie wycięć tego typu jest kłopotliwe i wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Wykonanie nieprawidłowe grozi poważnymi uszkodzeniami przewodu kominowego, a nawet jego zawaleniem. Poważnym błędem podczas budowy komina systemowego jest nakładanie zbyt dużej ilości zaprawy pomiędzy pustaki. W sytuacji takiej nadmiar zaprawy wnika do wnętrza komina dochodząc często do wkładu ceramicznego. Połączenie tego typu uniemożliwia swobodną rozszerzalność termiczną elementów ceramicznych komina. W efekcie prowadzi to do powstania naprężeń i może być przyczyną pęknięć rur. W celu zapobiegania tego typu problemom należy stosować specjalny szablon do nakładania zaprawy.

W przypadku połączeń rur wkładu ceramicznego należy pamiętać o dokładnym ich spasowaniu do siebie i połączeniu ich za pomocą kitu kwasoodpornego gwarantującego właściwą elastyczność i rozszerzalność termiczną.

Ważną częścią komina systemowego jest jego zakończenie nad dachem. Producenci zalecają stosowanie prefabrykowanych płyt przykrywających i wsporczych, ale możliwe jest wykonanie płyt na miejscu budowy. Zadaniem płyty przykrywającej jest ochrona komina przed czynnikami atmosferycznymi i zapewnienie właściwej dylatacji dla wkładu ceramicznego. Często wykonawcy chcąc „wzmocnić” płytę zalewają betonem wolną przestrzeń pomiędzy zasadniczą płytą a rurą ceramiczną bądź wykonując płytę samodzielnie, robią szczelną wylewkę wokół wkładu ceramicznego nie pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości dylatacyjnej. Aby zapobiec popękaniu rur ceramicznych należy stosować szalunek tracony stanowiący szablon pod wylewkę bądź zastosować płytę prefabrykowaną. Aspekt braku dylatacji dotyczy również płyt wsporczych np. pod cegłę klinkierową, którą planujemy obmurować komin.

W przypadku wykończenia komina cegłą klinkierową należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej między pustakiem kominowym a cegłą. Przestrzeń ta zapobiega kondensacji pary wodnej na styku materiałów budowlanych. Aby zapewnić odpowiedni dopływ powietrza do warstwy przewietrzającej zaleca się pozostawienie kilku pustych pionowych fug między cegłami.

Kominy systemowe należy wykańczać wg zaleceń producenta. Najczęstszym stosowanym rozwiązaniem jest trójwarstwowy tynk cementowo wapienny choć niektóre typy kominów, np. dwuwarstwowe stawiane na zewnątrz budynków, wymagają dodatkowej izolacji termicznej.

Tradycyjne kominy ceglane powinny mieć podczas murowania wygładzane spoiny wewnętrzne, aby nie gromadziła się na nich sadza podczas użytkowania komina.

Podczas montażu komina należy mieć na uwadze przepisy i normy budowlane, których zachowanie zagwarantuje odbiór komina przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.


Fot. Schiedelpin
Fot. Schiedelpin
Fot. Schiedelpin
Fot. Schiedelpin
Fot. Schiedelpin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek