CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym - kryteria doboru oraz uwarunkowania prawne

autor: Artur Fidler - PPHU Hajduk

Wybierając kominek z płaszczem wodnym warto zastanowić się nad kryteriami, wg. których należy dobrać odpowiedni kominek do naszych wymagań. Jednym z nich jest powierzchnia użytkowa domu oraz powiązana z tym kubatura pomieszczeń.  

silver.jpgpin
Zobacz całą galerię

Warto pamiętać, iż kominki z płaszczem wodnym powinny pracować ze swoją mocą nominalną, gdyż wtedy zapewnione zostaną najlepsze warunki spalania oraz efektywne wykorzystanie drewna. Nie należy więc dobierać wkładu wodnego o zbyt dużej mocy i za dużym palenisku do potrzeb.

W przypadku przewymiarowanego wodniaka mogą się uwidocznić negatywne skutki spalania nieefektywnego, widoczne w postaci brudnej szyby, gromadzenia się dużych ilości kondensatu na ściankach paleniska oraz przyspieszone zanieczyszczenie komina – w skrajnych przypadkach prowadzące do bardzo dużego zmniejszenia przekroju roboczego i jego zapchania. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na nazewnictwo stosowane do określenia mocy urządzenia przez poszczególnych producentów wkładów kominkowych. Przeglądając materiały reklamowe i strony internetowe poszczególnych producentów warto doprecyzować czy dany producent określa moc wodniaka jako nominalna czy też może jako moc termiczna lub chwilowa.

Najbardziej miarodajna jest moc nominalna. Jest to moc, którą wkład kominkowy może stale osiągać przy spalaniu danej ilości drewna w jednostce czasu. Dokonując więc regularnych załadunków, co dwie, trzy godziny, będziemy stale otrzymywać tę samą porcję energii. Określana często moc chwilowa lub termiczna jest to moc, którą uzyskamy przy bardzo dużym załadunku drewna i spaleniu go w krótkim czasie. Jest to jednak parametr mylący, gdyż może się okazać, iż za dwie, trzy godziny nie uda nam się dołożyć kolejnej bardzo dużej ilości paliwa do paleniska (jeszcze pali się poprzedni załadunek, są kawałki drewna, bardzo duża ilość żaru) i mocy tej nie uda nam się utrzymywać w dłuższej perspektywie. Należy również wziąć pod uwagę możliwość przyspieszonego zużycia tak eksploatowanego wkładu oraz brak możliwości przekazania tak dużych ilości energii do układu c.o. w krótkim czasie.

Dobierając odpowiedni wkład wodny warto zwrócić uwagę na sprawność danego urządzenia. Może się bowiem okazać, że średnia sprawność wynosi 70% lub też np. 82 lub 84%. Zastosowanie wkładu o mniejszej mocy nominalnej, ale wyższej sprawności, da ten sam efekt grzewczy co wybór urządzenia o większej mocy, ale niższej sprawności.

Ważnym kryterium doboru wodniaka powinna być wielkość szyby oraz kształt drzwi. We wkładzie z drzwiami narożnymi emisja ciepła konwekcyjnego może być większa niż w modelu z drzwiami prostymi. Należy się więc zastanowić nad tym ile energii chcemy uzyskiwać do ogrzewania wody c.o. i c.w.u., a ile może ogrzewać salon czy jadalnię jako konwekcja.

Kolejnym z kryteriów doboru może być wielkość salonu i innej przestrzeni otwartej połączonej z salonem. Z reguły wkład wodny ma służyć do częstego wykorzystania w sezonie grzewczym i stałego zasilania instalacji c.o. gorącą wodą. Jednak ciągłe palenie powoduje stałą emisję ciepła konwekcyjnego przez szybę. Jeżeli więc salon lub połączona z nim otwarta przestrzeń nie jest duża, warto wybrać wersję z szybą pirolityczną lub z szybą podwójną. Oba rozwiązania spowodują obniżenie emisji ciepła na salon, a więc pozwolą na uzyskanie w nim dobrego komfortu cieplnego, pomimo wielu godzin użytkowania kominka.

Innym z kryteriów doboru "wodniaka" jest istniejąca lub planowana instalacja c.o. w domu. Większość wykonywanych instalacji c.o. jest wykonywana jako układy zamknięte. Można więc wybrać kominek pracujący w układzie zamkniętym, jednak często są to wkłady o średnich mocach nominalnych, a ze względu na specyficzną budowę wymiennika wodnego u góry wkładu, podział mocy przekazywanej do c.o. lub jako konwekcja może wynosić 50% do 50%. Można więc wybrać wkład z dużym zładem, gdzie płaszcz wodny jest bardzo duży i sięga bokami i z tyłu wkładu aż do dołu. Wtedy większość wytworzonej energii zostanie skierowana do podgrzania wody, a tylko minimalna część (np. 1/4) będzie emitowana jako konwekcja. Taki wkład może jednak pracować tylko jako układ otwarty. Dla połączenia z instalacją zamkniętą c.o. wymagane więc będzie zastosowanie zewnętrznego wymiennika płytowego.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na zagadnienie badań wkładów. Wszystkie wkłady kominkowe sprzedawane na terenie Unii Europejskiej powinny mieć badanie na zgodność z Europejską Normą EN 13229. Warto zapytać sprzedawcę czy dany wkład posiada deklarację zgodności i wybrać właśnie taki wyrób. Norma Europejska harmonizuje bowiem minimalne wymagania stawiane wkładom kominkowym, a więc niezbędne minimalne sprawności urządzeń czy też emisje CO i pyłu. Część wkładów spełnia nawet zaostrzone regionalne wymogi np. dla Niemiec, Austrii czy Szwajcarii. Może się okazać, iż tani wkład kominkowy nie posiada odpowiednich certyfikatów, a tym samym nie odpowiada wymogom stawianym nowoczesnym urządzeniom grzewczym. Może to stwarzać dodatkowe zagrożenie dla użytkowników oraz domowników, a także zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Od 08 lipca 2009 r. można w Polsce instalować kotły na paliwo stałe (a więc i kominki z płaszczem wodnym) w układzie zamkniętym. Nowelizacja wymaga jednak stosowania urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Wystąpi on przy zaniku zasilania elektrycznego lub awarii pompy obiegowej. Nastąpi wtedy szybki wzrost temperatury, a co za tym idzie również ciśnienia. Może więc dojść do uszkodzenia kominka (wybuch). Takim urządzeniem do odprowadzania nadmiaru ciepła jest np. seryjnie montowana tzw. chłodnica płaszcza wodnego. Jest to kilkumetrowy odcinek karbowanej wężownicy ze stali kwasoodpornej zanurzonej w płaszczu wodnym. Do wężownicy doprowadzony jest dopływ zimnej wody z zamontowanym zaworem termostatycznym z kapilarą. Czujnik od zaworu jest umieszczony w płaszczu wodnym, w momencie gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 95 - 97 °C nastąpi dopuszczenie do chłodnicy zimnej wody z wodociągu, która przepływając będzie odbierać nadmiar ciepła z płaszcza wodnego. Po wypaleniu się załadunku drewna i wygaszeniu ognia, gdy temperatura spadnie, nastąpi zamknięcie dopływu zimnej wody.

Dodatkowo pomocna w przypadku awarii może być instalacja c.o i c.w.u. wyposażona w zbiornik buforowy o dużej pojemności, pozwalający na odbiór pewnej ilości nadmiaru ciepła. W obydwu przypadkach niezbędny będzie dodatkowy osprzęt, różniący się w zależności od instalacji.

Kierując się powyższymi, podstawowymi kryteriami doboru wkładu kominkowego zapewnimy sobie wybór najbardziej właściwego urządzenia, które spełni pokładane w nim nadzieje oraz zapewni wiele ciepłych chwil, nie tylko przy piecu grzewczym, ale przy kominku z czystą szybą i ładną wizją płomieni.

fot. Edilkaminpin
Ważnym kryterium doboru wodniaka powinna być wielkość szyby oraz kształt drzwi. We wkładzie z drzwiami narożnymi emisja ciepła konwekcyjnego może być większa niż w modelu z drzwiami prostymi. fot. Hajdukpin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek