Wodtke wokól kominka

Wokół kominka

Pellety - ogień, automatyka i ekologia

autor: Konrad Koper

Jeszcze 3 - 4 lata temu można je było spotkać częściej w sklepach zoologicznych, a rozmowę z klientem poszukującym rozwiązań grzewczych z ich zastosowaniem trzeba było rozpoczynać od ABC. Pellety, nazywane czasami jeszcze w Polsce śrutem drewnianym, są wbrew pozorom dostępne w Polsce od wielu lat. Wcześniej jednak Polska była jedynie jednym z producentów tego paliwa. Największą zaletą stosowania pellet jako paliwa jest jego wymiar ekologiczny i ekonomiczny. Z ekonomicznego punktu widzenia, w porównaniu z LPG i olejem opałowym, klient osiąga korzyści w granicach od 25 do 50%.
1l5t1665.jpgpin
Zobacz całą galerię
Pellety są bardzo popularnym opałem w wielu rozwiniętych krajach, gdzie sprawy ekologii i kwestie związane z poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii, są traktowane priorytetowo. Tam słowo "pellety" jest równie powszechne jak gaz, ropa i prąd.
W Polsce początkowo dzięki kilku pasjonatom i ich zaangażowaniu w rozpropagowanie pellet, dziś to biopaliwo z każdym rokiem zyskuje na popularności, a Polska oprócz samej produkcji staje się również rynkiem wykorzystującym pellety do produkcji energii cieplnej.
Popularność ta nie wynika jedynie z przekonania klientów do tego typu paliwa w porównaniu z innymi paliwami. Wynika ona przede wszystkim z wytycznych Unii Europejskiej, które jednoznacznie określają, iż do 2020 r. w celu zmniejszenia efektu cieplarnianego, wszyscy członkowie Unii zobowiązani są zredukować o 20% swoją zależność od ropy naftowej oraz zmniejszyć o 20% emisję CO2.
Również w Polsce powszechne wykorzystanie biomasy reguluje prawo - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. Elektrociepłownie zobowiązane są do wytwarzania energii na bazie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. nr 156, poz. 969). 

Dlaczego takie dobre?
Jeszcze nie tak dawno polscy urzędnicy na terenach, gdzie miejscowe plany zagospodarowania zabraniały stosowania paliw stałych do ogrzewania budynków, traktowali na równi z węglem, koksem i ekogroszkiem również pellety. Są one co prawda paliwem stałym, ale jednak paliwem ekologicznym, a co najważniejsze, odnawialnym.
Pellety są najbardziej przetworzonym biopaliwem stałym. Powstają z drewna lub jego odpadów, po ich wcześniejszym rozdrobnieniu (głównie z odpadów powstających podczas obróbki drewna).
Pellety nie zawierają w sobie żadnych chemicznych dodatków typu kleje, lakiery, itp. Mają kształt cylindryczny średnicy rzędu 6 - 12 mm i długości nie przekraczającej 40 mm.

Jak powstają?
Produkcja pellet odbywa się dzisiaj w większości państw europejskich, w tym również w Polsce. Taka sytuacja zapewnia łatwy dostęp do tego paliwa we wszystkich regionach kraju.
Surowcem do ich produkcji są trociny ścinki i wióry powstałe przy obróbce drewna. Wysuszony i rozdrobniony surowiec poddany jest procesowi technologicznemu. Przez poddanie działaniu wysokiego ciśnienia, drewno jest sprasowywane w specjalnych matrycach z otworami. W wyniku czego, trociny rozgrzewają się do tego stopnia, że zaczynają wytwarzać naturalne spoiwo - ligninę, która w połączeniu z celulozą ma właściwości kleju. W ten sposób pellety otrzymują swoją formę, bez potrzeby używania innych substancji klejących. Gęstość pellet waha się w zależności od gatunku drewna i może przekraczać 1,5 do 2 razy gęstość drewna naturalnego. Masa wynosi około 650 kg/m3. W związku z bardzo niską zawartością wody (8-10%), charakteryzują się one wysoką kalorycznością.
Oznacza to, że z niepotrzebnych drewnianych resztek powstaje pełnowartościowy materiał opałowy. Jest to paliwo czyste w spalaniu, którego główną zaletą jest ograniczenie emisji CO2.

Pelletowe normy
Paliwo jakim są pellety drzewne podawane jest już od kilku lat regulacjom prawnym wg. standardów norm europejskich. Certyfikacja dotyczy nie tylko cech i właściwości produktu końcowego. Istnieją standardy certyfikowania przebiegu procesu produkcyjnego, który polega na przeprowadzaniu przez organy certyfikujące kontroli jakości produkowanego paliwa.
Spalanie certyfikowanych pellet wysokiej jakości zapewnia nie tylko wyższą sprawność urządzenia, ale również mniejszą ilość popiołu i innych produktów spalania, co gwarantuje utrzymanie czystości pieca i przewodów kominowych. Niska jakość pellet spowoduje odkładanie się szlaki w palenisku, co drastycznie obniży sprawność urządzenia oraz jego bezpieczeństwo eksploatacji. Jakość dla ustalonych standardów pellet drzewnych określona jest przez normy O-Norm M7135, DIN oraz DIN PLUS.

Wygodne
Pellety są bardzo wygodne w użyciu. W przeciwieństwie na przykład do węgla nie brudzą, spalają się niemalże w całości dając jednocześnie dużo ciepła, a popiół, który powstaje w wyniku spalania może być wykorzystany jako nawóz. Standardowe dostępne opakowania pellet to worki 15, 20, 25 kg lub tzw. big-bagi po 1 tonie. Czysta forma worków plastikowych zapewnia przechowywanie pellet w odpowiednich warunkach zapewniając niską wilgotność.
Pellety można przechowywać w piwnicy, garażu, pod schodami. Powinny być przewożone i magazynowane w suchym miejscu. W kontakcie z wilgocią, pęcznieją i nie nadają się do użytku. Dlatego też trzeba je odpowiednio zabezpieczyć od działania wilgoci na czas transportu i okres magazynowania.

Bezpieczne
Jest to paliwo bardzo bezpieczne. Nie ma ono tendencji do samozapalenia. Wartość opałowa porównywalna jest z sezonowym drewnem lub średniej jakości węglem kamiennym.

Ekonomiczne
Pellety są opałem korzystnym cenowo. Realny koszt energii grzewczej uzyskanej z ich spalania jest o połowę niższy w porównaniu do kosztów spalania oleju opałowego. Paliwo to jest bardzo oszczędne, gdyż dla ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba ok. 5 ton na rok, co pozwoli na zaoszczędzenie w stosunku do oleju opałowego ok. 2 tys zł na rok.

Pellety w Europie... 
Produkcja oraz konsumpcja granulatu w krajach Unii Europejskiej rośnie bardzo dynamicznie - podając tylko dla porównania dane z 2005 r. kiedy to wynosiła ok. 3 mln. ton i już ponad 5 mln. ton w 2006 r. Największy udział w rozwoju rynku granulatu drzewnego mają Szwecja, Dania, Austria oraz Niemcy. Obecnie naturalny rozwój technologii ogrzewania opartej o pellety jest wsparty zaleceniami Unii Europejskiej, wg. których wzrost udziału energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2010 r. ma osiągnąć poziom 12%, przy 5,5% aktualnie.

...i w Polsce 
W Polsce wskaźnik ten ma wynosić odpowiednio 7,5%, przy 1,5% obecnie. Rynek pellet w Polsce jest jeszcze bardzo młody, dlatego potencjalny użytkownik może mieć wątpliwości co do prawdziwości zapewnień ze strony sprzedawców urządzeń grzewczych, że pellety są ogólnodostępne. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy sprzedawca urządzenia grzewczego na pellety jednocześnie zapewniał swojemu klientowi pellety z dostawą do domu. Jeżeli sprzedawca nie zapewni opału swojemu klientowi, to tym samym wyklucza się z rynku.
Jest już ok. 30 polskich liczących się producentów granulatu i ciągle ich przybywa, tak więc z zaopatrzeniem nie będzie problemu. Roczna produkcja pellet w Polsce wynosi obecnie ok. 300 000 ton, przy czym cały czas większość (ponad 80%) pellet jest przeznaczona na eksport. Ważne jest też, iż granulat w Polsce jest nadal tańszy o 30 - 40% w stosunku do oferowanego w państwach Unii Europejskiej, a jego cena w stosunku do innych paliw energetycznych jest i będzie jedną z najniższych i stabilnych.
W Polsce istnieją bardzo dobre warunki dla rozwoju rynku pelletowego. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się małe instalacje przeznaczone do domów jednorodzinnych. Instalacje opalane pelletami powoli znajdują zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej oraz mniejszych systemach ciepłowniczych zastępując olej i węgiel. Nadal są jednak ograniczane przez nie nadążające za rozwojem technologii przepisy oraz bardzo często przez lokalne plany zagospodarowania przestrzennego, które często pellety traktują na równi z paliwem stałym typu węgiel kamienny czy koks.
Podsumowując korzyści ze spalania granulatu są bardzo duże. Ze względu na konkurencyjność instalacji opalanych pelletami do tych opalanych paliwami kopalnymi oraz coraz większe zainteresowanie tymże paliwem cena za ten produkt winna spadać, co niewątpliwie stanie się kolejnym argumentem przemawiającym za jego atrakcyjnością.
fot. Ecotec - Koperfampin

pin

Roczne koszty ogrzewaniapin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek