CEBUD TECHNOLOGIE

Technologie

Kominki gazowe - kominek dobrze zainstalowany

autor: Paweł Węgrzyn /Steinberg

Gdy myślimy o kominku, oczyma wyobraźni widzimy go w salonie, ale przecież równie dobrze będzie pasował do małżeńskiej sypialni albo łazienki - jeśli jest odpowiednio duża, a my lubimy długie, nastrojowe kąpiele.
inbouwhaard-01.jpgpin
Zobacz całą galerię
Takie możliwości stwarzają kominki gazowe, jednak nie jest prawdą powszechna opinia, że można instalować je w dowolnym miejscu. Ale po kolei.

W łazience? Czemu nie


Wkłady kominków gazowych są lżejsze niż opalane drewnem - ważą średnio od 90 kg do 150 kg. Jeśli kominek ubierzemy w obudowę z płyt izolacyjno - konstrukcyjnych, nie zwiększy to w sposób istotny wagi całości. Nie oznacza to oczywiście, że nie możemy wykonać masywnej, murowanej lub kamiennej obudowy. Nie zawsze potrzebny jest zatem oddzielny fundament.
Wkłady te są też z reguły płytsze niż urządzenia na inne paliwo. Wiele jest modeli o głębokości nawet 35 cm, co pozwala na umieszczenie ich w niezbyt dużych lub stosunkowo wąskich pomieszczeniach oraz tam, gdzie inne kominki, bardziej odstające od ściany, utrudniałyby komunikację.
Umieszczenie kominka gazowego w (niemal) dowolnym miejscu, możliwe jest też dzięki specyficznemu rozwiązaniu komina. Jeśli planujemy zainstalowanie kominka gazowego w nowo budowanym domu, nie ma potrzeby murowania komina. Wkłady podłącza się bowiem do systemów kominowych ze stali kwasoodpornej.
Ponieważ większość gazowych wkładów kominkowych to urządzenia z zamkniętą komorą spalania, stosuje się przewody powietrzno - spalinowe, które można wyprowadzić nawet przez ścianę zewnętrzną tuż przy kominku. Jednak i tutaj jest pewne zastrzeżenie. Prawo budowlane dopuszcza bowiem takie rozwiązanie tylko w przypadku urządzeń gazowych o mocy do 21 kW w domach jednorodzinnych i do 5 kW w wielorodzinnych. Rzadko się jednak zdarza, aby instalowane były kominki o większej mocy.
Kominek gazowy można użytkować tylko w pomieszczeniach, w których jest wentylacja odpowiednia dla danego typu urządzenia. Dla wkładów na gaz ziemny kratkę wywiewną należy umieścić pod sufitem, dla wkładów zasilanych LPG - przy podłodze, powyżej poziomu gruntu.

Na instalacyjnej smyczy


Kominki gazowe mogą być zasilane gazem ziemnym lub LPG - ze zbiornika lub z butli. Ostatnie rozwiązanie wiąże się z utrudnieniem w postaci okresowej wymiany butli, jest jednak najbardziej uniwersalne, jeśli chodzi o wybór miejsca. Do kominków na gaz ziemny oraz płynny musimy zaś doprowadzić instalację.
Jeśli już wybraliśmy pomieszczenie, w którym chcemy mieć kominek, a w nim odpowiednie miejsce, pozostaje przygotować je w sposób właściwy. Przede wszystkim musimy pamiętać, że temperatura ścian zewnętrznych przewodu kominowego może sięgać nawet 200 oC.W związku z tym, żadne materiały łatwopalne - konstrukcyjne czy wykończeniowe - nie mogą zostać użyte blisko niego, bądź konieczne jest zastosowanie izolacji termicznej. Minimalna odległość od materiałów palnych powinna wynosić 50 cm.
Kominka nie należy lokalizować w bezpośredniej bliskości instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej. Instalacje nie powinny się znajdować pod kominkiem ani też w ścianie za nim. Trzeba również przewidzieć możliwość doprowadzenia w pobliże kominka powietrza, niezbędnego do procesu spalania. W tym celu korzysta się z przewodu o średnicy co najmniej 160 mm.

Jak ukryć instalację


Skoro wiemy już, gdzie może stanąć kominek gazowy, przyjrzyjmy się, w jaki sposób powinien zostać on zainstalowany.
Instalację gazową wykonuje się (najczęściej) ze stalowych rur o średnicy 1/2 cala, przy czym musi się ona kończyć zaworem kulowym, który umieszcza się w pobliżu skrzynki technicznej z elektroniką wkładu kominkowego. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a montaż musi przeprowadzić instalator z odpowiednimi uprawnieniami.
Rury, po sprawdzeniu szczelności, mogą być zakryte nieuszczelnioną obudową lub umieszczone w bruździe. Bruzdę można osłonić ekranem bądź wypełnić, dającą się łatwo usunąć i niepowodującą korozji przewodów, masą tynkarską. Zarówno sposób zasłonięcia bruzdy, jak i zastosowane materiały, muszą umożliwiać wydostanie się gazu w razie powstania nieszczelności, po to, by mógł zostać usunięty przez wentylację i nie utrudniać dostępu do instalacji w przypadku awarii.
Rury z gazem płynnym należy prowadzić przy podłodze, tam też musi się znaleźć otwór wywiewny, którym, w razie rozszczelnienia instalacji, gaz wydostanie się poza budynek.
Przewody gazowe można również układać w kanale przygotowanym w podłodze, pamiętając, iż nie może być on szczelnie zakryty - konieczna jest kratka z otworami.

Komin dużo może


Przewód kominowy, dla podłączeń gazowych, musi zostać zamontowany za pomocą przeznaczonych do tego złączek i zgodnie z lokalną normą budowlaną.W przypadku budowy kominka w istniejącym budynku, wyposażonym w murowany komin, do którego było podłączone urządzenie grzewcze lub palenisko, komin ten należy dokładnie wyczyścić z resztek łatwopalnych sadzy. Dopiero po tym można umieścić w nim przewód spalinowy i podłączyć go do wkładu kominkowego. Pamiętać przy tym należy, iż zależnie od mocy wkładu, przewód musi mieć odpowiednią średnicę - od 100 mm do 250 mm.
Nie wystarczy jednak komin o właściwej średnicy, ważna jest bowiem także długość przewodu - wymiary minimalny i maksymalny są określone w instrukcji, dołączanej do każdego gazowego wkładu kominkowego.
Wspominaliśmy wcześniej również o możliwości stosowania przewodów powietrzno - spalinowych. Pozwalają one na największą niezależność, zarówno jeśli chodzi o miejsce dla kominka, jak i odprowadzanie spalin.
Dostępne są przewody o długości nawet 50 m, które nie muszą być prowadzone prostoliniowo i bez załamań. Oczywiście, najkorzystniej jest, jeśli wylot przewodu jest wypuszczony przez najbliższą ścianę na zewnątrz, ale może być również wyprowadzony ponad dach.

Prąd dla iskry


Kominki gazowe nie wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej, jeśli płomień jest zapalany zapalarką zasilaną z baterii lub mechaniczną. W przypadku wkładów wyposażanych w pilota zdalnego sterowania, wbudowana zapalarka wymaga doprowadzenia prądu - do skrzynki technicznej. Instalację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Powinien zająć się tym elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
I tu uwaga: dostarczone w zestawie okablowanie nie może być skracane ani w jakikolwiek sposób modyfikowane.
Po doprowadzeniu wszystkich instalacji i podłączeniu ich do wkładu, konieczne jest przeprowadzenie próby ich szczelności oraz funkcjonowania urządzenia. Musimy wiedzieć, iż zamkniętych palenisk gazowych nie należy eksploatować ze zdemontowaną szybą, nawet w celach testowych, chyba, że instrukcja uruchomienia przewiduje inaczej.
fot. Dreamfirepin

Komin montuje się z elementów systemowych ze stali kwasoodpornej. fot. Dreamfirepin

Instalację zarówno gazową, jak i elektryczną należy doprowadzić w pobliże skrzynki technicznej. Kominki gazowe możemy obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania. Będzie to ogromnym ułatwieniem, np. w przypadku kominka umieszczonego w łazience. fot. Dreamfirepin

Podczas zdalnego uruchamiania kominka gaz jest podpalany przez iskrę z zapalarki. fot. Dreamfirepin

Komentarze (0)

Zaloguj się aby skomentować artykuł
Zaloguj się
facebook Twitter Google+

Nasi partnerzy

Kominki polski
Pasywny Budynek
IntelEko.pl
Ogrzewnictwo.pl
Kominek